4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!

Dne 14. března 2019 se konala již 4. stálá osvětová konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! firmy AZS´98

Letošní 4. ročník se velmi vydařil. Na konferenci byla vysoká účast z řad starostů, živnostníků i firem využívajících recyklační centra stavebních demoličních odpadů.

Akci moderoval pan Richard Langer, který se nemalou měrou přičinil o skvělou atmosféru konference. Díky jemu v sále SECESE Plzeňského Prazdroje vládla veselá a přívětivá atmosféra.

Čtvrtý ročník konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!! zahájila ředitelka AZS´98 paní Petra Kaldová. Další referáty a přednášky přednesli: Ing. Jaromír Manhart – ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Pavlína Kulhánková – ředitelka průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Tereza Pavlů Ph.D. – za UCEEB, Ing. Bohuslav Mašek – za Zkušebnu kameniva Blatná, Ing. Ondřej Molnár a Jan Otýs ml. –  za firmu AZS´98

Hosty konference byli mimo jiné: Doc. Ing. Miroslav Škopán – předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (zkr. ARSM), Ing. Bohuslav Mašek – Zkušebna kameniva Blatná, paní Iveta Churavá – Farmářský obchod U Lidušky, a další. 

Zlatým bodem konference bylo předání symbolického šeku pro Dětskou onkologii FN Plzeň, který převzal z rukou Leontýnky Kaldové (autorky jubilejního kalendáře AZS´98) ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D. Ke dni 14. 03. 2019 bylo vybráno na sbírkový účet 154.701,34 Kč. Sbírkový účet je otevřen do 31. března 2019.

Záštitu, podporu a aktivní předávání cen poskytla radní pro životní prostředí a zemědělství – Mgr. Radka Trylčová. Ocenění převzali zástupci firem a živnostníků: Beton Union Plzeň, Chládek a Tintěra, SUEZ využití zdrojů, Berger Bohemia a.s., CIAS Building, Silnice Klatovy, Václav Skřivan, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Silnice Chmelíř, Město Plánice zastoupené panem starostou Pavlíčkem a další. Absolutním vítězem soutěže se stala firma SUEZ využití zdrojů a.s.

Firma AZS´98 je rodinná firma s 20ti letou tradicí. Zakladatelé společnosti AZS´98 jsou manželé Hana a Jaroslav Otýsovi. V současné době je v čele firmy ředitelka Petra Kaldová, které vydatně pomáhají Jan Otýs ml. a dcery Anička a Leontýnka.

.

Foto z akce