6. ročník

27.4.2023 TechTower Plzeň

Konference se účastnilo celkem 107 účastníků

Mediální prezentace

Tištěná a online média

Tretiruka.cz

RegionPlzen.cz

Moderní obec

Odpady online

Odpadové fórum

OKO24

Plzeň.cz

Materiály ke stažení

Publikace

Účastníci konference obdrželi publikaci Průvodce ekologickým využitím stavebního a demoličního odpadu a mají i možnost vyžádat si ji v el. podobě.

Pokud jste na konferenci nebyli, nabízíme možnost si publikaci objednat.

Foto z akce

Stáhnout kompletní galerii můžete zde: Foto ze dne a Foto z večera