Recykluji! Neskládkuji!

7. ročník

21.3.2024 TechTower Plzeň

Konference se účastnilo celkem 94 účastníků

Publikace

Účastníci konference obdrželi publikaci Průvodce ekologickým využitím stavebního a demoličního odpadu a mají i možnost vyžádat si ji v el. podobě.

Pokud jste na konferenci nebyli, nabízíme možnost si publikaci objednat.

ZPĚTNÁ VAZBA

Foto z akce